Skip to main content

Inzicht

Creeër aan de hand van actuele data uit elk mogelijke bron voor meer inzicht. Door inzicht te krijgen in processen, financieën en relaties is er een overzichtelijk geheel.

Analyse

Analyseer de huidige stand van zaken om meer inzicht te krijgen wat er nu eigenlijk echt gebeurd.

Optimalisatie

Aan de hand van de analyse kan elk proces verder worden geoptimaliseerd. Uiteindelijke resultaten zullen in de analyse direct inzichtelijk worden.

Waarom data-analyse?

Data-analyse is belangrijk omdat het bedrijven en organisaties in staat stelt om betere beslissingen te nemen op basis van feiten en cijfers. Door de enorme hoeveelheid data die tegenwoordig beschikbaar is, is het verzamelen en analyseren van data van cruciaal belang voor het begrijpen van trends, het identificeren van kansen en het vinden van oplossingen voor problemen.

Data-analyse stelt bedrijven en organisaties in staat om inzicht te krijgen in de prestaties van hun bedrijf en hun klanten. Door de analyse van klantgegevens kan bijvoorbeeld worden vastgesteld welke producten en diensten het populairst zijn en wat de voorkeuren van klanten zijn. Dit kan bedrijven helpen bij het verbeteren van hun marketingstrategieën en het aanpassen van hun producten en diensten aan de behoeften van hun klanten.

Data-analyse kan ook helpen bij het opsporen van problemen en inefficiënties in de bedrijfsvoering. Door gegevens te analyseren over bijvoorbeeld de prestaties van werknemers of de productieprocessen, kunnen bedrijven bottlenecks en inefficiënties identificeren en deze aanpakken om de productiviteit te verbeteren en de kosten te verlagen.

Inzichtelijke KPI’s

KPI’s, of Key Performance Indicators, zijn meetbare waarden die bedrijven en organisaties gebruiken om de prestaties van hun activiteiten te meten en te beoordelen. KPI’s helpen bij het vaststellen van doelen en het bepalen van de voortgang en effectiviteit van activiteiten om deze doelen te bereiken. Inzichtelijke KPI’s zijn KPI’s die waardevolle informatie opleveren en bijdragen aan het begrijpen van de prestaties van een bedrijf.

Door te sturen op belangrijke KPI’s kan er direct gestuurd worden op rendement.

Trends

Trends zijn ontwikkelingen en veranderingen die zich geleidelijk ontwikkelen en een bepaalde richting op gaan. Trends kunnen zowel positief als negatief zijn en kunnen op verschillende manieren worden beïnvloed door factoren zoals innovatie, economische factoren, politieke veranderingen, enz. Het is belangrijk om trends te volgen en te begrijpen, omdat dit kan helpen bij het ontwikkelen van strategieën en het nemen van beslissingen voor uw organisatie om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

Door trends te volgen kun je bepalen wat de beste marktstrategie kan zijn om de verkoop een boost te geven.

Debiteur activiteit

Debiteuractiviteit verwijst naar de activiteit van het verkopen van producten of diensten op krediet aan klanten, waarbij de betaling op een later tijdstip wordt ontvangen. Wanneer een bedrijf goederen of diensten levert aan een klant, wordt er meestal een factuur uitgegeven waarop de betalingsvoorwaarden en het bedrag dat verschuldigd is worden vermeld. Debiteuractiviteit wordt ook wel debiteurenbeheer genoemd.

Maps

Geef klanten weer in Google Maps voor bijvoorbeeld prijsbepaling, route indeling en/of marketing doeleinden.

Weekoverzichten

Wekelijks de cijfers ontvangen op basis van Debiteuren, Crediteuren en artikelen. Met hier ook de marge bepalingen, zodat snel inzichtelijk is wat nou de daadwerkelijke opbrengst is.

Verkoop vs Marge

Snel inzichtelijk of de marges op een klant goed staan ingesteld. En andersom waarom er klanten zijn die mogelijk nauwelijks verkopen omdat de marges niet goed staan.