Skip to main content

Consultancy

Wat is nou eigenlijk Consultancy?

Consultancy houd eigenlijk in het verschaffen van expertise aan een partij voor een vergoeding. Deze dienst kan inhouden advies en/of implementatie. Hierbij neemt de consultant een onafhankelijke rol in. Dit is vooral voor het optimaliseren van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, operationele processen en technologie. Daar waar nodig begeleiden we dergelijke optimalisaties.

Wat kunnen wij dan voor u betekenen?

Door onze jarenlange ervaring op ERP gebied bij verschillende partijen, hebben wij voldoende kennis om u te helpen met optimaliseren. En om te sparren over wat de beste keuzes zijn voor uw bedrijf.

Bedrijven zijn vaak groot geworden door de werkprocessen zoals deze uitgevoerd worden. Naarmate het bedrijf groeit blijven de werkprocessen vaak hetzelfde. Echter bij de groei van een bedrijf kan een werkproces vaak geoptimaliseerd worden. Waardoor u tijd en geld kunt besparen door werk efficiënter aan te pakken.

Echter door de dagelijkse gang van zaken en het al “druk” genoeg hebben schiet het er vaak bij in om te kijken naar wat er “beter” kan binnen uw bedrijf.